Захиалга ба зуучлал

Бид  бизнесийн болон хувийн өмчит   байгууллага, төслийн байгууллагуудад   өндөр үнийн дүнтэй,  нарийн  хэмжилт хийдэг  судалгаа  шинжилгээ, дээж бэлтгэх зориулалт бүхий    багаж тоног  төхөөрөмжийг  худалдан авахад    үйлдвэрлэгчээс  нь     ЗУУЧЛАХ  ҮЙЛЧИЛГЭЭ-г   санал болгож байна.

Энэхүү  худалдааны  зуучлалын  хүрээнд   захиалагч  талыг төлөөлөн  үйлдвэрлэгчтэй харилцах,  гадаад худалдааг зохион байгуулах,  гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх,  тоног төхөөрөмжийн  УГСРАЛТ , СУУРИЛУУЛАЛТ, СУРГАЛТ, ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ  бүрэн хийж  гүйцэтгэнэ.

ХУДАЛДААНЫ ЗУУЧЛАЛЫН үйлчилгээ нь захиалагч танд дараах давуу талуудыг олгож байна

  • Захиалагчийн ажлыг хөнгөвчилнө
  • Зөвлөх үйлчилгээг үнэгүй авах
  • Давхар татваруудын зардал  нэмэгдэхгүй / АНОАТ, НӨАТ/
  • Эдийн засгийн маш их  хэмнэлттэй
  • Үйлдвэрлэгчтэй нь шууд харилцах,  захиалгаа хянах боломжтой  
  • Худалдан авалтын ил тод байдал