Хэрэгжүүлсэн төсөл

2015 он

ХААИС –ийн МААБСургуулийн Хөдөө Аж Ахуйн бүтээгдэхүүний хяналт үнэлгээний төв лабораторийг тохижуулав.

ХААИС –ийн МААБСургуулийн  Хөдөө Аж Ахуйн бүтээгдэхүүний хяналт үнэлгээний төв лабораторийг  тохижуулав. 

2016 он

Скай Хайпермаркет ХХК –ний Emart их дэлгүүрийн Хүнсний хими, Микробиологийн лабораторийг тохижуулав.

Лабораторийн гол ширээ,  Хажуугийн ширээ,  Булангийн ширээ, Химийн татах шүүгээ, Лабораторийн тоног, төхөөрөмж 

2016 он

Монос фарм ХХК-ний Эм бэлдмэлийн сорилтын лабораторид нэмэлт тохижилтыг ажил хийж гүйцэтгэв.

Лабораторийн хажуугийн ширээ,  Булангийн ширээ, Химийн татах шүүгээ, Бодисын шүүгээ, жингийн ширээ

2017 он

Гацуурт ХХК-ний Хөдөө аж ахуйн нэгдсэн лабораторийн тохижилтыг ажлыг хийж гүйцэтгэв.

Лабораторийн хажуугийн ширээ,  Тосгууртай ширээ, Багажны ширээ

2017 он

ЭМ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ-ийн Судалгааны лабораторийг тохижуулав.

Лабораторийн голын ширээ, Хажуугийн ширээ, Бодисын шүүгээ, Химийн татах шүүгээ  

2017 он

10 жилийн сургуульд сургалтын лабораторийн хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэв

Микроскоп ба дагалдах хэрэгсэл, муляж, шил сав хийх  шүүгээ, чулуулгын дээжүүд 

 

2018

Гацуурт ХХК-ны малын үржил селекцийн лабораторт тавилга нийлүүлэв

Гацуурт ХХК-ны малын үржил селекцийн лабораторт хажуугийн ширээ нийлүүлэв.

2018

Очир дагинас ХХК-ны лабораторийг тавилга нийлүүлэв

Очир дагинас ХХК-ны лабораторийн хажуугийн ширээ, дээд шүүгээ, угаалтууртай ширээ, татах шүүгээ, хөргөгч, бодисын шүүгээ, термостат нийлүүлэв.

2018

Ач анагаах ухааны сургуульд тавилга нийлүүлэв

Ач анагаах ухааны их сургуульд голын ширээ, хажуугийн ширээ, дээд шүүгээ, сандал нийлүүлэв.

2018

Газар шим ХХК-ны лабораторыг тохижуулав

Газар шим ХХК-ны дотоод хяналтын лабораторыг тавилга, тоног төхөөрөмж, шил сав хэрэглэлээр хангав