Онцлох багаж

Шинэ загварын Аналитик жин /Touchscreen/ EAB125i

Дэлгэрэнгүй

Шинэ загварын Аналитик жин /Touchscreen/ EAB225i

Дэлгэрэнгүй

Шинэ загварын Аналитик жин /Touchscreen/ EPB2103i

Дэлгэрэнгүй

Шинэ загварын Аналитик жин /Touchscreen/ ETB3202i

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

Лабораторийн тавилгын талаарх мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Лабораторийн тавилгын талаарх мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх үйлчилгээ

Манай байгууллага нь Хүнсний хими, эрүүл ахуйн лаборатори, Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори, Хорио цээрийн лаборатори, Эмийн хяналтын лаборатори, Барилгын материалын лаборатори, Усны шинжилгээний лабораториудад “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага  ISO MNS 17025 стандарт”-н дагуу Лабораторийн менежмент, Итгэмжлэлийн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг  үзүүлж эхлээд байна. Бид тухайн салбартаа ажилладаг, туршлагатай, мэргэшсэн зөвлөх мэргэжилтнүүдээр дамжуулан энэхүү үйлчилгээг хүргэж байна.