Онцлох багаж

Microliter syringes

Дэлгэрэнгүй

Электрод

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

Лабораторийн тавилгын талаарх мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Лабораторийн тавилгын талаарх мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх үйлчилгээ

Манай байгууллага  нь   Хүнсний  хими, эрүүл ахуйн лаборатори, Мал эмнэлэг ариун цэврийн  лаборатори , Хорио цээрийн лаборатори, Эмийн хяналтын лаборатори,  Барилгын материалын лаборатори, Усны шинжилгээний  лабораториудад    “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага  ISO MNS 17025 стандарт”-н дагуу Лабораторийн менежмент, Итгэмжлэлийн   чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг  үзүүлж  эхлээд байна.  Бид тухайн салбартаа ажилладаг, туршлагатай , мэргэшсэн   зөвлө...