Онцлох багаж

Мэдээ мэдээлэл

Лабораторийн тавилгын талаарх мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Лабораторийн тавилгын талаарх мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх үйлчилгээ

Манай байгууллага  нь   Хүнсний  хими, эрүүл ахуйн лаборатори, Мал эмнэлэг ариун цэврийн  лаборатори , Хорио цээрийн лаборатори, Эмийн хяналтын лаборатори,  Барилгын материалын лаборатори, Усны шинжилгээний  лабораториудад    “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага  ISO MNS 17025 стандарт”-н дагуу Лабораторийн менежмент, Итгэмжлэлийн   чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг  үзүүлж  эхлээд байна.  Бид тухайн салбартаа ажилладаг, туршлагатай , мэргэшсэн   зөвлө...